TOVNINGSKURS – Formpassat och lagom storlek

Aktiviteter, Kurser

Under den här kursen utvecklar du känslan för olika sorters ull- och fiberblandningar samt materialets egenskaper för att förstå tovningens möjligheter. Vi utarbetar mallar till individuella arbeten genom att utifrån provlapp beräkna krympmån och förstora mönster för att nå det resultatet som eftersträvas. Arbetsmetoden för de ihåliga formerna gör det möjligt att tova 

tredimensionella objekt och bruksföremål utan att använda nål och tråd. Genom att fördjupa dig i hantverket skapar du en säkerhet som möjliggör kontroll över arbetet och det egna uttrycket. Detta är en kurs för nybörjaren, men ännu hellre för dig som vill fördjupa den ull- och filtningserfarenhet som du redan har.

Kursledare: Yvonne Habbe

Tid: 15–16 april kl. 9-16

Plats: Textilsalen på Teleborgs 

Centrumskola, Växjö

Kursavgift: 1300:-, medlemmar i Hemslöjden Kronoberg 1250:-, material tillkommer

Anmälan: info@hemslojdenkronoberg.se  Anmälan och betalning senast 

31 mars till pg 765 371-0

Max 10 deltagare