Kurs Bärande former

Kurser

Bärande former – att filta tredimensionellt

Under kursen lär du dig hur du för hand och med enkla redskap filtar den svenska ullen till tredimensionella former.
Vi provar både att arbeta med tunna, fina kvaliteter samt att öka på mängden ull för att få fram riktigt kraftig filt. Vi blandar olika ullsorter för att förfina
resultatet och vi förhåller oss genomgående utforskande till materialet, volymerna och tekniken. Resultatet under helgen kan exempelvis bli förvaringsfickor, väskor, kärl eller rena konstobjekt. Detta är en kurs för nybörjaren, men ännu hellre för dig som vill fördjupa den ull- och filtningserfarenhet som du redan har.

Kursledare: Yvonne Habbe
Tid: 12- 13 november kl. 9-16
Plats: Textilsalen på Teleborgs
Centrumskola, Växjö
Kursavgift: 1100:-, medlemmar i Hemslöjden Kronoberg 1050:-, material tillkommer
Anmälan: monica@hemslojdenkronoberg.se  Anmälan och betalning senast
4 november till pg 765 371-0

Max 9 deltagare.