Levande ljud Åk 1-6

Barn & unga, Skapande skola

Fysik – biologi – teknik – slöjd – svenska

Ett skapandeskola-arbete där ljud och smådjur i skogen vävs samman till ett arbetsområde. Under en halvdag skapar vi ljud och djur som eleverna kan arbeta vidare med i flera av skolans ämnen.

Eleverna får svar på följande:

  • Vad är ljud? Vad är frekvens (Hz)? Hur ser örat ut? Hur hör vi?
  • Vilka är smådjuren i skogen? Hur lever smådjuren?

Arbetet genomförs i helklass
Tid: 3 lektioner
Lokal: Klassrum
Kostnad: 5700 kr/klass + resor(ingen moms tillkommer)
Ledare:
Ljudkonstnär Jan Carleklev, jan@carleklev.se
Slöjdare Elin Persson, elin@perssonochpersson.se

Information & bokning

Magnus Eriksson
Hemslöjdskonsulent i Kronobergs län
magnus.eriksson@hemslojd.org
Tel: 070-3761801