Nu är 1 kvm lin igång!

Aktiviteter, Övriga aktiviteter

Vi har passerat sista anmälningsdag för 1 kvm lin i Småland! Ni är ca 450 deltagare, vilket är över förväntan.

Här kan du läsa mera om initiativet till 1 kvm lin https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin/  och följ gärna projektet på sociala medier och använd gärna #1kvmlin2021.

Bakgrund
Idén att tillsammans, men på distans odla lin kommer från region Västra Götaland där man framgångsrikt drev 1 kvm lin under 2020. År 2021 kommer detta att bli ett nationellt projekt, ett samarbete mellan alla län/regioner och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. Varje region/län lägger upp arbetet efter sina förutsättningar.

I Dädesjö finns Smålands Lincentrum, som kommer att bli navet för arbetet med 1 kvm lin i Småland och projektet kommer att drivas tillsammans med Smålands tre textila konsulenter/utvecklare och hemslöjdsföreningar.

Smålands Lincentrum ligger i hjärtat av Småland. Här finns mycket kunskap om lin och även lokaler och redskap för att bereda det odlade linet. I höst hoppas vi på att kunna arrangera träffar och kurser då man kan bereda sitt lin.

Hur går det till
Ville du vara en del av projekt anmälde du dig före 1 april till ditt läns konsulent/utvecklare. När din anmälan togs emot fick du i mitten av april, linfrön skickat till dig från Smålands Lincentrum. Linfrön räcker till att odla 1 kvm. Under projektets gång skickar vi ut nyhetsbrev med odlingstips, kulturhistoriska kuriosa till deltagarna via mail.

Kronobergs län
Monica Modig Rauden, Hemslöjdskonsulent textil slöjd, 070-656 18 02,
monica.modig.rauden@hemslojd.org