Sammanhang – vad spånadslinet kan lära oss

Aktiviteter, Utställningar

Utställning på Alvesta utställningshall 28 augusti – 23 september 2021

 

Vernissage 28 augusti kl. 12.00. Spinnerskor från länet deltar. 

Sammanhang – vad spånadslinet kan lära oss

Den gamla yllefabriken i Alvesta ledde konstnären till platsen. En i landet svunnen textilindustri som idag efterfrågas av både hantverkare och klädproducenter. Intresset för lokalt producerade material har ökat de sista åren.

I Hemslöjdens projekt 1 kvadratmeter lin deltar i år hantverks-intresserade både nationellt och i Kronobergs region med att odla och genomföra den ganska långa och komplicerade beredningsprocessen.

Under den speciella tid som varit under pandemin har konstnären valt att lyfta det engagemang som pågår kring spånadslinet och sätta in det i ett större sammanhang om ekologi, platser och vad växter faktiskt kan lära oss. Genom att aktivera deltagarna i linprojektet med att dokumentera linstjälkar från olika platser och beskriva dess omgivning sätter hon fokus på hur vi läser en växt och dess miljö. Det kan handla om jordmån, väderförhållanden, växtläge men också om minnen och det som får oss att känna. Med inspiration från Craig Holdredge metoder om att studera växter tar hon sig an linet för att återknyta till vårt sammanhang – som skulle kunna vara ett sätt att skapa ett mer hållbart
förhållningssätt till vår omgivning.

Lina Sofia är en av tre konstnärer som deltagit i Residens – Stationssamhällen som pågått i Kronobergs län under 2020-2021. De inbjudna konstnärerna utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residensen genomförs av Bild och Form i samarbete med Samhällsplanering, Hållbar tillväxt inom Region Kronoberg. Residens och utställning i Alvesta görs även i samarbete med Alvesta utställningshall, Kulturparken Småland och Hemslöjden i Kronoberg.
I utställningen visar Lina Sofia arbeten med utgångspunkt i linet som material, där hon bland annat engagerat befolkningen i en fördjupad läsning av växten, dess odlingsmiljö och sammanhang.