Skapande verkstad barn

Barn & unga, Skapande skola

Gårdsby Hembygdsförening

I samarbete med Hemslöjden i Kronoberg

Lördag 23/4 10.00-12.00

Gör ditt eget trädjur

Lördag 14/5 10.00-12.00

Skapa en “oro”

(pyntad grans av grenar med dekoration)

För vem? Barn 7-12 år

Var? Hembygdsgården Hoppet

Anmälan till Sara 0709241901

Medlem i Hembygdsföreningen = gratis

Icke medlem = 50 kr/barn