Vill du delta i ett udda slöjdprojekt?

Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till Hemslöjdens projekt Slöjd till slut.

Projektet tar sin ansats i vanliga tabuföreställningar som finns omkring begravning och att vi alla en gång ska lämna jordelivet.

I sällskap med andra slöjdare får du utforma din egen begravningsurna. Det kan vara en krympburk eller ask, form och material är inte det viktiga. Den djupare innebörden i arbetet är det egna hantverket och möjlighet till eftertanke och reflektion.

Projektet innehåller även föreläsningar och studiebesök. Dokumentation i form av film och skrift ingår så du måste acceptera att bli intervjuad och synas i olika mediala sammanhang.

Vi beräknar att bli tio till femton deltagare.

Anmäl ditt intresse till  info@hemslojdenkronoberg.se

Projektet finansieras med projektstöd från Ideell kulturallians och Kulturens kapillärer – Nyorientering.