Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

Barn & unga, Skapande skola

120 + 60minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen

Pris 5 100 kr/klass + resa

Gestalta en scen ur boken ni läser i klassen. Slöjdens och handens språk är universell och gemensam. Genom samtal och slöjdande bearbetas berättelsen vilket ökar elevens förståelse för ett sammanhang. Att lära på ett annat sätt, att lära med hela kroppen, att göra själv skapar identitet och stärker människan.
Det bygger kunskap och bidrar till problemlösning