Slöjda en scen ur en bok åk 1-3

Barn & unga, Skapande skola

120 + 120 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen

Pris: 6200 kr/klass + resa

Gestalta en scen ur boken ni läser i klassen

Det är lättare att förstå sammanhang och saker när du arbetar med händerna. Att kunna göra själv är överlevnad. Slöjdens språk och handens språk är universell och gemensam. Genom samtal och slöjdande bearbetas berättelsen vilket ökar elevens förståelse för ett sammanhang. Att lära på ett annat sätt, att lära med hela kroppen, att göra själv skapar identitet och stärker människan. Det bygger kunskap och bidrar till problemlösning.