Slutkonferens Kreativa Rum

Aktiviteter, Föreläsningar, Övriga aktiviteter

Inte bara lacka om några hyllor

Projektet Kreativa rum är nu över och vi vill dela med oss av våra erfarenheter. 

Under tre år har vi varit ute på sex olika bibliotek och skapat läsfrämjande och kreativa ytor för barn och unga.
Slöjd i Blekinge, Hemslöjden i Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg bjuder in till en konferens om att mötas slöjd och bibliotek, att lära av varandra och åstadkomma något helt unikt.

Välkomna till en digital konferens tisdag 27 april klockan 9-12

Propgram
08.30 Insläpp – guide till Hop-In
09.00 Vad har slöjd och bibliotek med varandra att göra?
09.10 Varför Kreativa rum? Biblioteket i lokalsamhället
09.55 Vad har vi inpirerats av? Hur har vi arbetat med biblioteksanvändarna och då framförallt ungdomarna?
10.15 Paus, (besök Kreativa rum-biblioteken)
10.45 Barnen i rummet – vad behöver man tänka på när man inreder för barn
11.05 Paus
11.10 Vad har slöjd och bibliotek med varandra att göra? Vilka lärdomar har vi dragit. Projektgruppen på frågestolarna
11.45 Vad har Kreativa rum betytt?
11.55 Vad händer nu?
12.00 Lunchöppet för er som har frågor till slöjdutvecklare/konsulenter, deltagande bibliotek eller Biblioteksutveckling.
13.00 Rummen stängs.

 Anmäl er här:

 Projektavslutning Kreativa rum 27 april: Deltagare Inte bara lacka om några hyllor – projektavslutning Kreativa rum (trippus.se)