Spinnrock

Spinngruppen

Aktiviteter, Slöjdgrupper

 Vi spinner på slända eller spinnrock

Ni har säkert fortsatt att spinna utan våra träffar. Mycket finns nu att visa varandra. Att fysiskt träffas och utbyta erfarenheter är alltid roligt och lärorikt. Vi tänker försöka öppna upp under hösten och du tar som vanligt med dig redskap, material och fika.

Under Covid-19 pandemin har Hemslöjden köpt in en elektrisk kardmaskin och en e-spinner. De är tänkta att få användas under framför allt spinnträffarna. Boka kardmaskinen eller e-spinnmaskinen
hos monica@hemslojdenkronoberg.se eller
070-6561802. Du kontaktar också Monica om du
bara vill komma och spinna tillsammans.

Datum för spinnträffarna:

Vi träffas: 2/9, 5/10, 2/11, kl. 18.00-20.30