Spinnrock

Vi spinner på slända eller spinnrock

Att träffas och utbyta erfarenheter är alltid roligt och lärorikt. För dig som tycker om att spinna ordnar vi tre träffar i höst. Du tar själv med dig redskap, material och fika till kvällen. För att veta hur många som kommer vill vi att du anmäler dig till: Monica Modig Rauden, monica.modig.rauden@hemslojd.org tel. 070-6561802. Ingen avgift.

Evenemang vi lägger på Hemslöjden i Kronobergs Facebooksida eller i gruppen Spinnrockarna i Växjö.

Vi träffas följande dagar i Hemslöjdens lokaler i Växjö mellan kl. 18.00 – 20.30

Datum för spinnträffarna

Tisdagar 6/10, 3/11, 1/12