Ulrika Roslund Svensson – Tälj skapistiska påminnelsefiguriner

Föreläsningar, Kurser

 Skapism- med slöjden som trogen bromskloss för ett hållbart liv

25 oktober

45 min föreläsning

Att skapa egna sammanhang, rum som förutsätter särskilda regler är inget nytt. Slöjden är äldre än gatan, kanske rentav lika ålderstigen som stigen. Den har varit våra händers och sinnens redskap, metod och visuella omgivning. Idag är spelreglerna annorlunda, och denna handling, dessa ting såsom förkroppsligad tid väcker tankar om både dåtid, samtid och framtid.

I gränslandet mellan konsten och slöjden, formades min -ism; skapismen. En långsamt flytande syssla med plats för både hand och tanke.

Denna föreläsning tar avstamp i skapandet i färskträ såsom vardaglig handling, ideologi och naiv vision.

 

Workshop i anslutning till föreläsningen:

“Tälj skapistiska påminnelsefiguriner- du i dialog med träbiten”

Vi utgår från träbitens form och slumpens påverkan. Genom att lyssna och betrakta följer vi handens och tankens intuition.

16 platser

 

Kursledare: Ulrika Roslund Svensson

Plats: Stenlunden hantverksbageri Ljungby

Tid:  25 oktober 2022 kl. 17.30 – 20.30

Kursavgift: 650kr , material och fika ingår i avgiften.

Anmälan: magnus@hemslojdenkronoberg.se  Tel: 070-3761801 anmälan och betalning senast 14 oktober

16 platser. Pg 765371-0, Swish 1230657593

 

Arrangör: Hemslöjden i Kronoberg, Ljungby kommun och Stenlundens hantverksbageri

 

 

Magnus Eriksson

konsulent