Utställning Älskade korg

Utställningar

22 oktober 2022 – 12 mars 2023 (uppehåll för julmarknad 21 – 29 november)

Smålands museum Järnvägsgatan 2, Växjö

Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

I denna utställning lyfts korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Utställningen visar en stor mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige samt korgar från drygt trettio samtida korgslöjdare.

Älskade korg! är en vandringsutställning som ingår i projekt Korgen lyfter och produceras av Sörmlands museum i samarbete med Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund.

I utställningen visas även Birgitta Nilssons samling av korgar.

Birgitta Nilsson från Skir Växjö har under lång tid samlat korgar i olika material och tekniker främst från Kronoberg. Nu visas hennes korgsamling upp i samband med utställningen Älskade korg.