Utställning Apikultur

Utställningar

2 september 2023  – 23 januari 2024
Kulturparken , Smålandsmuseum, Växjö

”Projektet tar avstamp i ett immateriellt kulturarv kring
trädbiodling och stockkupetillverkning.
Kupan, såsom ett förkroppsligat förhållningssätt till djur
och natur, är relevant utifrån samtidens stora frågor om
ekologisk hållbarhet.”
Ulrika Roslund Svensson

Cecilia Aronsson

konsulent/pedagog