Om webbplatsen och hantering av personuppgifter

Innehåll

Texter på webbplatsen omfattas av normal upphovsrätt. Det är självklart tillåtet att citera från sidan så länge som källan anges. Du får däremot inte ändra i texter eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Hemslöjden i Kronoberg, HK Om du vill använda material som HK presenterar åt andra informationslämnare ska du kontakta respektive informationslämnare.

Länkningspolicy

Länka gärna till hemslojdenkronoberg.se men tänk på att inte använda HKs logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Struktur och design

Det finns flera sätt att hitta innehåll på webbplatsen. Du kan även använda menyer på webbplatsen eller klicka dig in till innehåll från startsidan. Det går även att söka sig in via sökmotorer till innehåll på webbplatsen. Webbplatsen är byggd utifrån så kallad responsiv design. Det betyder att den fungerar i mobiltelefon, surfplatta och dator.

Om kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. De används på så gott som alla webbplatser och kan vara nödvändiga för att de ska fungera. Det gör det bl.a. möjligt att följa vilka sidor som besökts samt möjlighet för besökare att spara ev. personliga inställningar. Delar av HKs webbplats innehåller kakor framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks. Uppföljningen sker för att få underlag till att förbättra webbplatsen för våra besökare.

Aktivt samtycke

På hemslojdenkronoberg.se har vi ingen särskild funktion för aktivt samtycke utan vi utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av kakor om du inte samtycker till lagring på din dator.

Besöksstatistik

För att förstå hur webbplatsen används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök. Uppgifterna innehåller data om IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta. Vi använder Google Analytics som statistikverktyg för att samla in och analysera dessa data.

Så här hanterar vi personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR). Hemslöjden i Kronoberg är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Namn och kontaktuppgifter till personer som deltar i våra arrangemang som t e x kurser, workshop, seminarium samt de projekt vi deltar i är de personuppgifter som vi använder mest. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. I vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Frågor?

Den som har frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda sig av sina rättigheter, kan kontakta oss. Den som inte är nöjd med vår behandling av personuppgifter kan vända sig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. På Datainspektionens webbplats kan man också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.