Vertikala garntrådar i olika färger

Personal / hemslöjdskonsulenter

Vi som är anställda av Hemslöjden i Kronoberg och arbetar som hemslöjdskonsulenter i Kronobergs län heter

Monica Modig Rauden

Konsulent textil slöjd

Cecilia Aronsson

Konsulent / barn och unga

Magnus Eriksson

Konsulent hård slöjd / barn och unga

Kajsa Horner

Konsulent textil slöjd