Utställning

Välkommen till våra utställningar!

Här samlar vi både stora och små utställningar som vi själva producerat eller gjort tillsammans med andra.

Alla utställningar

Utställning Apikultur

Utställning Apikultur

2 september 2023  - 23 januari 2024Kulturparken , Smålandsmuseum, Växjö ”Projektet tar avstamp i ett immateriellt kulturarv kringträdbiodling och stockkupetillverkning.Kupan, såsom ett förkroppsligat förhållningssätt till djuroch natur, är relevant utifrån samtidens...

Hemslöjdens samlingar, digitala bilder

Hemslöjdens samlingar, digitala bilder

Hemslöjden i Kronoberg har en stor samling föremål som berättar om hantverk, form, mönster och dräktskick i vårt län sen lång tid tillbaka. Samlingens föremål med fakta och bilder ingår också i en nationell databas, Hemslöjdens samlingar. Arbetet pågår just nu med att...