Hemslöjdens samlingar, digitala bilder

Hemslöjden i Kronoberg har en stor samling föremål som berättar om hantverk, form, mönster och dräktskick i vårt län sen lång tid tillbaka. Samlingens föremål med fakta och bilder ingår också i en nationell databas, Hemslöjdens samlingar.

Arbetet pågår just nu med att göra samlingarna tillgängliga på www.digitaltmuseum.se. Där kan du söka i vårt arkiv och se utställningar som vi samlar i mappar med olika teman.

Hemslöjden i Kronoberg äger och förvaltar ett arkiv med mer än 3.000 föremål. Arkivet är också digitaliserat och alla föremålen kommer med tiden att bli sökbara på Internet genom portalen Digitalt Museum.

handarbeten Hemslöjden i Kronoberg har varit en pilotförening i projektet som syftar till att publicera föremål från hemslöjdsföreningarna i hela landet. För att göra det enkelt att se arkivets föremål har vi som ett första steg valt att producera utställningsfiler, mappar, som samlar ett begränsat antal föremål under en rubrik. Här i Kronoberg visar vi bland annat korgar, förningsdukar och broderier.

Följ gärna länken https://www.digitaltmuseum.se/info/owners/S-HS och leta dig vidare i Hemslöjdens samlingar.