Vertikala garntrådar i olika färger

Föreningen Hemslöjden i Kronoberg

Kronobergs läns hemslöjdsförening bildades 1915. Idag arbetar föreningen vidare med traditionen som en trygghet och framtiden som en utmaning.

Vi värnar hantverket samtidigt som vi prövar nya vägar och möjligheter för slöjden. Våra ledord är hållbar utveckling.

Föreningen är arbetsgivare till hemslöjdskonsulenterna för textil- och hårdslöjd och arbetar från Gamla Domprostgården i Kulturparken vid Växjösjön. Det centrala läget gör det enkelt att besöka konsulenterna.

Vi värnar om de kronobergska hantverkstraditionerna och gläds åt att allt fler unga söker sig till slöjden för att uttrycka sig och ta ställning för det hållbara samhället. Återbruk är ett återkommande tema på våra populära slöjdkaféer för alla åldrar. Kaféerna är också den mötesplats där vi kan föra traditionella tekniker och material vidare till nya generationer. Våra slöjdgruppen och kursdeltagare har cykelbana, bilparkering, buss och tåg runt knuten.

Vi har varit pilotförening i Sveriges Hemslöjdsförenings Riksförbunds nya projekt om digitalisering av Hemslöjdens arkiv på Internet. Det har ger oss möjligheten att nå ut med föreningens unika arkiv på ett helt nytt sätt. Gensvaret visar att intresset för den kronobergska slöjden når långt utanför länets gränser.

Styrelsen

Kontaktinformation till styrelsen. Skriv ett meddelande genom att klicka på mailadressen.

Sven-Arne Karlsson, Ordförande, sven-arne@hemslojdenkronoberg.se
Ann-Britt Weidmert  Vice ordförande, weidmert@gmail.com
Johnny Jonasson, Sekreterare, johnny.b.jonasson@gmail.com
Helene Damsö, helene@damso.se
Eva Åhman, evaahman11@gmail.com
Brita Klarén, britaklaren2@gmail.com
Maritha Ludvigsson, ludvigsson.maritha@gmail.com
Linda Björk linda.rebecka72@gmail.com
Björn Jäderås, info@bjk.g.se
Gunnar Eikman, gunnar.eikman@gmail.com
Kent Johansson, kentjohanssonvaxjo@gmail.com

HEMSLÖJDSNYTT

Nu har du även möjlighet att ta del av Hemslöjdsnytt här på hemsidan.
Här nedan finns alla tillgängliga nummer.

Hemslöjdsnytt 24 nr.1

Hemslöjdsnytt 23 nr.2

Hemslöjdsnytt 23 nr.1

Hemslöjdsnytt 22 nr.2