Skapande skola

Hemslöjden i Kronoberg erbjuder skolor i Kronobergs län färdiga Skapande skola-paket eller skräddasydda arbetsområden till just er skola. Vi har Skapande skola-paket från åk 1 – 9. Allt detta och lite till finner du i vårt Skapande skola program.

Hemslöjden jobbar med skapande skola-projekt som uppmuntrar till det egna skapandet och det konstnärliga uttrycket. Skapandet är viktigt för elevens egen utveckling och som ökar lusten till lärande i olika ämnen. Slöjden är global och inbjuder till möten mellan barn med olika kulturella och sociala bakgrunder.

Vi vill att fler barn ska få uppleva glädjen och välbefinnandet i det kreativa skapandet. Det konkreta underlättar det abstrakta tänkandet och det ökar förutsättningarna för elevernas kunskapsinhämtning. Kroppen behöver handling för att uppleva, minnas och för att uppfatta sammanhang och samband. Genom sinnena skapas förståelse och samspel och sammanhang stärks  

En pedagog kommer till er skola och genomför arbetet tillsammans med barnen vid ett eller flera tillfällen. Vi genomför våra skapande skola arbeten i vanliga klassrum eller liknande men även utomhus i vissa fall.

Kontakt: Cecilia Aronsson
Tel: 070-646 18 02
E-post: cecilia@hemslojdenkronoberg.se

Hemslöjden erbjuder följande skapande skola paket:

Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

120 + 60minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris 5 100 kr/klass + resa Gestalta en scen ur boken ni läser i klassen. Slöjdens och handens språk är universell och gemensam. Genom samtal och slöjdande bearbetas berättelsen vilket ökar elevens förståelse...

Slöjda en saga åk 1-3

Slöjda en saga åk 1-3

70 + 70 minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris 5 100 kr/klass + resa Skapa läslust genom slöjd för att öka barnens läsförmåga.Att utifrån slöjdens grund uppmuntra till läsning och läsfrämjande. Prata,läsa, slöjda och förstå.Att låta eleverna läsa,...

Återbruk Åk 1-3

Återbruk Åk 1-3

. 60 + 40 minuter .Genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris 4 700 kr per helklass + resa   Eleverna får vidga sina kunskaper om fler estetiska uttryck och få kunskaper om återbruksmaterial och vilka möjligheter som finns. Det är arbetet kan kopplas till Lgr 11...

Troll och väsen åk 1-3

Troll och väsen åk 1-3

100 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfällePris: 5 100 kr/klass + resa Här får eleverna fantisera och skapa sitt eget troll eller väsen. I folktron kunde trollen ha olika utseenden och de skiftade gestalt som det passade för ögonblicket. Ibland såg de ut som...

Samerna -en minoritet åk 3-6

Samerna -en minoritet åk 3-6

90 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfälle.Pris:5 700 kr/klass + resa Här får elever använda sin skapande förmåga till att slöjda i materialen skinn och horn från ren. Lukta och känna. De får  också en inblick i och kanske en förståelse om hur människa,...

Rymden Åk 1-3

Rymden Åk 1-3

60 + 40 minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen.Pris 4 800 kr/helklass + resa Eleverna får fantisera och skapa sina egna rymdvarelser. Rymdvarelserna kan generera en utställning, berättelser, sagor och därmed bidra till elevens lärande inom arbetsområdet...

Återbruk Åk 4-9

Återbruk Åk 4-9

60+60 minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen.Pris 4 700 kr/klass + resa Eleverna får lära sig återbruka och tänka på att det finns en möjlighet att tillverka någonting annat av det som är trasigt eller någonting jag inte längre använder. Återbruk är...