Skapande skola

Hemslöjden i Kronoberg erbjuder skolor i Kronobergs län färdiga Skapande skolaprojekt eller skräddasydda arbetsområden till just er skola. Det finns från åk 1 – 9 och allt detta och lite till hittar du i vårt Skapande skola program.

Hemslöjden jobbar med skapande skola-projekt som uppmuntrar till det egna skapandet och det konstnärliga uttrycket. Skapandet är viktigt för elevens egen utveckling och som ökar lusten till lärande i olika ämnen. Slöjden är global och inbjuder till möten mellan barn med olika kulturella och sociala bakgrunder.

Vi vill att fler barn ska få uppleva glädjen och välbefinnandet i det kreativa skapandet. Det konkreta underlättar det abstrakta tänkandet och det ökar förutsättningarna för elevernas kunskapsinhämtning. Kroppen behöver handling för att uppleva, minnas och för att uppfatta sammanhang och samband. Genom sinnena skapas förståelse och samspel och sammanhang stärks

En pedagog kommer till er skola och genomför arbetet tillsammans med barnen vid ett eller flera tillfällen. Vi genomför våra skapande skola arbeten i vanliga klassrum eller liknande men även utomhus i vissa fall.

Kontakt: Cecilia Aronsson
Tel: 070-646 18 02
E-post: cecilia@hemslojdenkronoberg.se

Hemslöjden erbjuder följande skapande skola projekt:

Skapande verkstad barn

Skapande verkstad barn

Gårdsby Hembygdsförening I samarbete med Hemslöjden i Kronoberg Lördag 23/4 10.00-12.00 Gör ditt eget trädjur Lördag 14/5 10.00-12.00 Skapa en "oro" (pyntad grans av grenar med dekoration) För vem? Barn 7-12 år Var? Hembygdsgården Hoppet Anmälan till Sara 0709241901...

läs mer
Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

Gestalta en scen ur boken ni läser i klassen. Slöjdens och handens språk är universell och gemensam. Genom samtal och slöjdande bearbetas berättelsen vilket ökar elevens förståelse för ett sammanhang. Att lära på ett annat sätt, att lära med hela kroppen, att göra...

läs mer
Slöjda en saga åk 1-3

Slöjda en saga åk 1-3

Skapa läslust genom slöjd för att öka barnens läsförmåga.Att utifrån slöjdens grund uppmuntra till läsning och läsfrämjande. Prata, läsa, slöjda och förstå.Att låta eleverna läsa, skriva, berätta och slöjda ger tid för tankar och känslor. Genom samtal och slöjdande...

läs mer
Återbruk Åk 1-3

Återbruk Åk 1-3

Eleverna får vidga sina kunskaper om fler estetiska uttryck och få kunskaper om återbruksmaterial och vilka möjligheter som finns. 100 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfälle.Pris 4 900 kr per helklass + resa

läs mer
Troll och väsen åk 1-3

Troll och väsen åk 1-3

Här får eleverna fantisera och skapa sitt eget troll eller väsen.I folktron kunde trollen ha olika utseenden och de skiftade gestalt som det passade för ögonblicket. Ibland såg de ut so m vanliga människor, bara mycket vackrare och mer välklädda.Ofta blev de osynliga...

läs mer
Samerna -en minoritet åk 3-6

Samerna -en minoritet åk 3-6

Här får elever använda sin skapande förmåga till att slöjda i materialen skinn och horn från ren. Lukta och känna. De får  också en inblick i och kanske en förståelse om hur människa, samhälle och natur kan samspela och vilka eventuellakonsekvenser de får för en...

läs mer
Rymden Åk 1-3

Rymden Åk 1-3

Eleverna får fantisera och skapa sina egna rymdvarelser. Rymdvarelserna kan generera en utställning, berättelser, sagor och därmed bidra till elevens lärande inom arbetsområdet rymden. 60 + 40 minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen.Pris 4 900 kr/helklass +...

läs mer
Återbruk Åk 4-9

Återbruk Åk 4-9

Eleverna får lära sig återbruka och tänka på att det finns en möjlighet att tillverka någonting annat av det som är trasigt eller någonting jag inte längre använder.Återbruk är kreativt och roligt men det bästa av allt är att det är en stor vinst för miljön. 120...

läs mer