Skapande skola

Hemslöjden i Kronoberg erbjuder skolor i Kronobergs län färdiga Skapande skola-paket eller skräddasydda arbetsområden till just er skola. Vi har Skapande skola-paket från åk 1 – 9. Allt detta och lite till finner du i vårt Skapande skola program.

Hemslöjden jobbar med skapande skola-projekt som uppmuntrar till det egna skapandet och det konstnärliga uttrycket. Skapandet är viktigt för elevens egen utveckling och som ökar lusten till lärande i olika ämnen. Slöjden är global och inbjuder till möten mellan barn med olika kulturella och sociala bakgrunder.

Vi vill att fler barn ska få uppleva glädjen och välbefinnandet i det kreativa skapandet. Det konkreta underlättar det abstrakta tänkandet och det ökar förutsättningarna för elevernas kunskapsinhämtning. Kroppen behöver handling för att uppleva, minnas och för att uppfatta sammanhang och samband. Genom sinnena skapas förståelse och samspel och sammanhang stärks  

En pedagog kommer till er skola och genomför arbetet tillsammans med barnen vid ett eller flera tillfällen. Vi genomför våra skapande skola arbeten i vanliga klassrum eller liknande men även utomhus i vissa fall.

Kontakt: Magnus Eriksson
Tel: 070-376 18 01
E-post: magnus.eriksson@hemslojd.org

Hemslöjden erbjuder följande skapande skola paket:

Slöjda en scen ur en bok åk 1-3

Slöjda en scen ur en bok åk 1-3

120 + 120 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris: 6200 kr/klass + resa Gestalta en scen ur boken ni läser i klassen Det är lättare att förstå sammanhang och saker när du arbetar med händerna. Att kunna göra själv är överlevnad. Slöjdens språk och...

Slöjda en saga åk 1-3

Slöjda en saga åk 1-3

70 + 70 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris 4800/klass + resa Genom slöjd skapa läslust. För att öka barnens läsförmåga. Utifrån slöjdens grund uppmuntra till läsning och läsfrämjande. Prata, läsa, slöjda och förstå. Att låta eleverna läsa, skriva,...

Återbruksverkstad Åk 1-3

Återbruksverkstad Åk 1-3

. 60 + 40 minuter/ genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris 4400 kr/helklass + resa   Eleverna får vidga sina kunskaper om fler estetiska uttryck och få kunskaper om återbruksmaterial och vilka möjligheter som finns. Det är arbetet kan kopplas till Lgr 11 Biologi...

Troll och väsen åk 1-3

Troll och väsen åk 1-3

Halvdag 100 minuter/genomförs i halvklass under en heldag Pris: 4600 kr/klass + resa Här får eleverna fantisera och skapa sitt eget troll eller väsen. I folktron kunde trollen ha olika utseenden och de skiftade gestalt som det passade för ögonblicket. Ibland såg de ut...

Samerna -en minoritet åk 3-6

Samerna -en minoritet åk 3-6

60 + 60 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris:5200 kr/klass + resa Här får eleverna möjlighet att arbeta i flera ämnen såsom svenska, samhällskunskap, bild, slöjd mm. Eleverna får en förståelse och kan därmed göra jämförelser mellan platser, regioner...

Rymden Åk 1-3

Rymden Åk 1-3

60 + 60 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen Pris 4400 kr/helklass + resa Eleverna får fantisera och skapa sina egna rymdvarelser. Rymdvarelserna kan generera en utställning, berättelser, sagor och därmed bidra till elevens lärande inom arbetsområdet...

Återbruksverkstad Åk 4-9

Återbruksverkstad Åk 4-9

Halvdag 120 minuter/genomförs i helklass Pris 4200 kr/klass + resa Sopbergen runt om i världen bara växer och växer. Det är långt ifrån nödvändigt att alltid kasta saker när de är förbrukade eller trasiga. Genom att eleverna får lära sig återbruka och tänka på att det...

Öde ö Åk 4-6

Öde ö Åk 4-6

Halvdag 120 minuter/genomförs i halvklass under en heldag Pris 5200 kr/klass + resa Eleverna blir strandsatta på en öde ö. Utifrån faktorerna nedan skapar de och bygger en miljö för att kunna överleva. Vind Regn Sol Kyla Värme Eld Mat Sovplats    ...