Troll och väsen åk 1-3

Barn & unga, Skapande skola

100 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfälle
Pris: 5 100 kr/klass + resa

Här får eleverna fantisera och skapa sitt eget troll eller väsen.
I folktron kunde trollen ha olika utseenden och de skiftade gestalt som det passade för ögonblicket. Ibland såg de ut som vanliga människor, bara mycket vackrare och mer välklädda.
Ofta blev de osynliga genom att använda en speciell hatt. De ansågs mycket listiga och tjuvaktiga.
Arbetet kan kopplas till ämnena svenska och historia. Eleverna utvecklas och inspireras genom att få skapa
sina tankar, funderingar kring olika sägner.