Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

Slöjda en scen ur en bok åk 3-5

Slöjda en scen ur en bok åk 3-5 Gestalta en scen ur boken ni läser i klassen. Slöjdens och handens språk är universell och gemensam. Genom samtal och slöjdande bearbetas berättelsen vilket ökar elevens förståelse för ett sammanhang. Att lära på ett annat sätt, att...
Slöjda en saga åk 1-3

Slöjda en saga åk 1-3

Slöjda en saga åk 1-3 Skapa läslust genom slöjd för att öka barnens läsförmåga.Att utifrån slöjdens grund uppmuntra till läsning och läsfrämjande. Prata, läsa, slöjda och förstå.Att låta eleverna läsa, skriva, berätta och slöjda ger tid för tankar och känslor. Genom...
Återbruk Åk 1-3

Återbruk Åk 1-3

Återbruk Åk 1-3 Eleverna får vidga sina kunskaper om fler estetiska uttryck och få kunskaper om återbruksmaterial och vilka möjligheter som finns. 100 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfälle.Pris 4 900 kr per helklass + resa Senaste KULTURNATT I VÄXJÖ 2024...
Troll och väsen åk 1-3

Troll och väsen åk 1-3

Troll och väsen åk 1-3 Här får eleverna fantisera och skapa sitt eget troll eller väsen.I folktron kunde trollen ha olika utseenden och de skiftade gestalt som det passade för ögonblicket. Ibland såg de ut so m vanliga människor, bara mycket vackrare och mer...
Samerna -en minoritet åk 3-6

Samerna -en minoritet åk 3-6

Samerna -en minoritet åk 3-6 Här får elever använda sin skapande förmåga till att slöjda i materialen skinn och horn från ren. Lukta och känna. De får  också en inblick i och kanske en förståelse om hur människa, samhälle och natur kan samspela och vilka...
Rymden Åk 1-3

Rymden Åk 1-3

Rymden Åk 1-3 Eleverna får fantisera och skapa sina egna rymdvarelser. Rymdvarelserna kan generera en utställning, berättelser, sagor och därmed bidra till elevens lärande inom arbetsområdet rymden. 60 + 40 minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen.Pris 4 900...
Återbruk Åk 4-9

Återbruk Åk 4-9

Återbruk Åk 4-9 Eleverna får lära sig återbruka och tänka på att det finns en möjlighet att tillverka någonting annat av det som är trasigt eller någonting jag inte längre använder.Återbruk är kreativt och roligt men det bästa av allt är att det är en stor vinst för...