Slöjda en saga åk 1-3

Barn & unga, Skapande skola

Skapa läslust genom slöjd för att öka barnens läsförmåga.
Att utifrån slöjdens grund uppmuntra till läsning och läsfrämjande. Prata, läsa, slöjda och förstå.
Att låta eleverna läsa, skriva, berätta och slöjda ger tid för tankar och känslor. Genom samtal och slöjdande bearbetas berättelsen då flera sinnen används tillsammans. Här får eleven möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Eleven inspireras och får ett större intresse för att läsa och skriva.

100 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfälle.

Pris 4 900 kr per klass + resa