Tång klipper i koppar

Välkommen till hemslöjdens kurser!

Här kan du hitta kortare och längre kurser i olika slöjdämnen.

 

 

Alla kurser

Inga aktuella inlägg just nu, besök oss igen framöver.

Anmälningsvillkor.

Anmälan
Du kan anmäla dig via info@hemslojdenkronoberg.se, hemsidan eller telefon. Vi behöver ditt namn, ev. medlemsnr, din adress, din mejladress, ditt telefonnummer och vilket årtal du är född. 
När du anmält dig får du en bekräftelse via e-post på om du fått en plats på kursen. Kontakta Hemslöjden i Kronoberg om du inte fått en bekräftelse inom 2 veckor.
Din anmälan är bindande. Om du är under 18 år måste du ha målsmans underskrift.

Ångerrätt
Du kan ångra dig, via e-post eller telefon, inom 14 dagar efter att du fått bekräftelsemejlet. Har du betalat får du tillbaka pengarna. Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Har du inte meddelat förhinder eller inte kommit vid kursstart, betalar du hela kursavgiften.Om du tvingas avbryta en pågående kurs på grund av sjukdom (läkarintyg behövs), nära anhörigs död eller annan allvarlig incident återbetalas kostnad för återstående kurstid. Om kursen måste ställas in, får du besked några veckor före kursstart. Då betalas kursavgiften tillbaka.

Betalning
Betala kursen senast det datum som anges i bekräftelsemejlet. Se till att märka din betalning med ditt namn och kursens namn. Betalning sker om inte annat anges till pg 765 371-0. Glöm inte att ange ditt namn och kursens namn på plusgirot när du betalar. Medlemmar i Hemslöjden i Kronoberg får 50 kr rabatt på kurser.

Kursinformation
Du får ett välkomstbrev i god tid före kursstart. I brevet finns uppgifter om vad
du bör ha med dig till kursen. I kursinformationen står det om material ingår eller om du ska ta med dig material själv. Materialkostnad ingår vanligen inte i kursen. Du betalar till kursledaren under kursens gång. 
Vi sparar dina personuppgifter på grund av redovisningsskyldighet. Vi lämnar
inte ut uppgifter till annan part.