Samerna -en minoritet åk 3-6

Barn & unga, Skapande skola

60 + 60 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen

Pris:5200 kr/klass + resa

Här får eleverna möjlighet att arbeta i flera ämnen såsom svenska, samhällskunskap, bild, slöjd mm. Eleverna får en förståelse och kan därmed göra jämförelser mellan platser, regioner och levnadsvillkor. En ökad kunskap om hur människa samhälle och natur kan samspela och vilka konsekvenser det får för en minoritet som urbefolkningen samerna. Det visar också på hur en befolkning bidrar till ett hållbarare samhälle genom att i första hand använda naturmaterial till vardagliga bruksföremål. Ett par av samernas vanligaste material är skinn och horn. Här inspireras eleverna genom att få arbeta, känna och lukta på materialen skinn och horn. Eleverna får använda sina sinnen och sin skapande förmåga för att lättare kunna ta till sig kunskaper samt få en större förståelse för urbefolkningen samernas levnadsvillkor och deras sätt att leva