Samerna -en minoritet åk 3-6

Barn & unga, Skapande skola

Här får elever använda sin skapande förmåga till att slöjda i materialen skinn och horn från ren. Lukta och känna. De får  också en inblick i och kanske en förståelse om hur människa, samhälle och natur kan samspela och vilka eventuella
konsekvenser de får för en minoritet som ursprungsbefolkningen samer.

90 minuter. Genomförs i halvklass vid ett tillfälle.
Pris:5 900 kr/klass + resa