Återbruk Åk 1-3

Barn & unga, Skapande skola

.

60 + 40 minuter .Genomförs i halvklass vid två tillfällen

Pris 4 700 kr per helklass + resa

 

Eleverna får vidga sina kunskaper om fler estetiska uttryck och få kunskaper om återbruksmaterial och vilka möjligheter som finns. Det är arbetet kan kopplas till Lgr 11 Biologi ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjlighet att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling”. (Agenda 2030)