Återbruk Åk 4-9

Barn & unga, Skapande skola

60+60 minuter. Genomförs i halvklass vid två tillfällen.
Pris 4 700 kr/klass + resa

Eleverna får lära sig återbruka och tänka på att det finns en möjlighet att tillverka någonting annat av det som är trasigt eller någonting jag inte längre använder.
Återbruk är kreativt och roligt men det bästa av allt är att det är en stor vinst för miljön.