Rymden Åk 1-3

Barn & unga, Skapande skola

60 + 60 minuter/genomförs i halvklass vid två tillfällen

Pris 4400 kr/helklass + resa

Eleverna får fantisera och skapa sina egna rymdvarelser. Rymdvarelserna kan generera en utställning, berättelser, sagor och därmed bidra till elevens lärande inom arbetsområdet rymden.