Utställning ÅTERBRUK I KRISTID

Utställning ÅTERBRUK I KRISTID

Utställning ÅTERBRUK I KRISTID 14 oktober 2023  – 31 december 2023 Alvesta Folkets hus  Föreställ dig en tid i kris, samhället går på sparlåga och livet är begränsat. Behovet och lusten att slöjda finns ändå kvar. Av vad skulle du skapa? Vad hittar du i gömmorna...
Utställning Apikultur

Utställning Apikultur

Utställning Apikultur 2 september 2023  – 23 januari 2024Kulturparken , Smålandsmuseum, Växjö ”Projektet tar avstamp i ett immateriellt kulturarv kringträdbiodling och stockkupetillverkning.Kupan, såsom ett förkroppsligat förhållningssätt till djuroch natur, är...
Hemslöjdens samlingar, digitala bilder

Hemslöjdens samlingar, digitala bilder

Hemslöjdens samlingar, digitala bilder Hemslöjden i Kronoberg har en stor samling föremål som berättar om hantverk, form, mönster och dräktskick i vårt län sen lång tid tillbaka. Samlingens föremål med fakta och bilder ingår också i en nationell databas, Hemslöjdens...