Projekt Hör&Gör

Barn & unga, Slöjd för barn

Hör&Gör är ett långsiktigt barn och ungdomsprojekt där vi arbetar med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.

Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod, som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.

Hör&Gör vill nå fler barn och unga – födda i eller utanför Sverige – med och utan funktionsvariationer samt barn och unga inom de nationella minoritetsgrupperna.

Hör&Gör är ett flerårigt utvecklingsprojekt som drivs tillsammans av regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne (Regionsamverkan i Sydsverige).